lessphp fatal error: load error: failed to find /home3/krosnosp/public_html/wp-content/themes/theme49081/bootstrap/less/bootstrap.lesslessphp fatal error: load error: failed to find /home3/krosnosp/public_html/wp-content/themes/theme49081/style.less Ważne terminy | Szkoła Podstawowa nr 3

Ważne terminy

Dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych:

2 listopada 2020 r. - poniedziałek

25 - 27 maja 2021 r. - wtorek, środa, czwartek - egzamin ósmoklasisty

4 czerwca 2021 r. - piątek

Spotkania z rodzicami:

Dzień otwarty dla rodziców:

 • 7.10.2020 r. - środa
 • 2.12.2020 r.- środa
 • 3.03.2021 r. - środa
 • 5.05.2021 r. - środa
 • 2.06.2021 r. - środa

Zebranie z rodzicami- zdalnie - wariant I

 • 9.09.2020 r. - środa
 • 18.11.2020 r.- środa
 • 27.01.2021 r. - środa
 • 14.04.2021 r. - środa

Zebranie z rodzicami - stacjonarnie - wariant II

 • 16.09.2020 r. - środa - klasy I - III
 • 17.09.2020 r. - czwartek - klasy IV - VI
 • 18.09.2020 r. - piątek - klasy VII - VIII
 • 18.11.2020 r. - środa - klasy I - III
 • 19.11.2020 r. - czwartek - klasy IV - VI
 • 20.09.2020 r. - piątek - klasy VII - VIII
 • 27.01.2021 r. - środa - klasy I - III
 • 28.01.2021 r. - czwartek - klasy IV - VI
 • 29.01.2021 r. - piątek - klasy VII - VIII
 • 14.04.2021 r. - środa - klasy I - III
 • 15.04.2021 r. - czwartek - klasy IV - VI
 • 16.04.2021 r. - piątek - klasy VII - VIII

Ważne terminy dotyczące klasyfikacji:

22 grudnia 2020 r. - przekazanie rodzicom informacji
o przewidywanych ocenach niedostatecznych
z przedmiotów i nagannej ocenie zachowania za I okres

18 stycznia 2021 r. - przekazanie rodzicom wykazu ocen przewidywanych za I semestr

25 stycznia 2021 r. - konferencja klasyfikacyjna

29 stycznia 2021 r. - koniec I okresu

18 maja 2021 r. - przekazanie rodzicom informacji o przewidywanych ocenach niedostatecznych z przedmiotów i nagannej ocenie zachowania na koniec roku

11 czerwca 2021 r. - przekazanie rodzicom wykazu ocen przewidywanych na koniec roku

18 czerwca 2021 r. - konferencja klasyfikacyjna

25 czerwca 2021 r. - zakończenie zajęć dydaktycznych