lessphp fatal error: load error: failed to find /home3/krosnosp/public_html/wp-content/themes/theme49081/bootstrap/less/bootstrap.lesslessphp fatal error: load error: failed to find /home3/krosnosp/public_html/wp-content/themes/theme49081/style.less Zajęcia pozalekcyjne | Szkoła Podstawowa nr 3

Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2020/2021

W naszej szkole uczniowie mają możliwość uczestniczenia w następujących zajęciach pozalekcyjnych:

 • klub językowy,
 • kółko matematyczne,
 • kółko przyrodnicze,
 • kółko historyczne,
 • kółko plastyczne,
 • kółko turystyczno-rowerowe,
 • kółko sportowe,
 • kółko szydełkowe,
 • kółko teatralne,
 • zespół wokalny "Bemolki",
 • chór szkolny,
 • szkolne koło wolontariatu.

Cele zajęć:

 • poszerzanie wiadomości i rozwijanie umiejętności ponadprogramowych,
 • kształtowanie postaw twórczych, swobodne wyrażanie siebie i komunikowanie się z innymi, dążenie do rozwijania własnej osobowości poprzez działalność w czasie zajęć,
 • rozwijanie zdolności recytatorskich, aktorskich, sportowych, plastycznych i muzycznych, wdrażanie do łatwiejszego nawiązywania kontaktów międzyludzkich, rozwijania współpracy w grupie,
 • kształtowanie postaw proekologicznych, budzenie wrażliwości na piękno przyrody, potrzeby innych ludzi i zwierząt.

Dzięki tym zajęciom każdy uczeń ma możliwość rozwijania swoich zainteresowań i pasji.