lessphp fatal error: load error: failed to find /home3/krosnosp/public_html/wp-content/themes/theme49081/bootstrap/less/bootstrap.lesslessphp fatal error: load error: failed to find /home3/krosnosp/public_html/wp-content/themes/theme49081/style.less Innowacje | Szkoła Podstawowa nr 3

Innowacje

Innowacje pedagogiczne w roku szkolnym 2019/2020:

"Usprawnianie przez działanie"

Innowacja ma na celu zaprezentowanie korzyści płynących z wprowadzenia nowych form pracy z uczniami na zajęciach rozwijających uzdolnienia i na wybranych zajęciach obowiązkowych. Zajęcia poprzez swoją różnorodność poprawiają sprawność manualną, terapeutycznie wpływają na psychospołeczną sferę życia dziecka oraz poprzez działania oparte na współpracy, na jakość wychowania.       

Wioleta Gomułka

Innowacje pedagogiczne w roku szkolnym 2018/2019:

„Autyzm, poznaj, zanim ocenisz…- prelekcje prowadzone przez ucznia klasy VIII dla społeczności lokalnych”.

Niniejsza innowacja ma na celu poszerzenie świadomości społeczności lokalnych na temat Autyzmu. Ma ona także zachęcać i motywować ucznia do działania oraz uczyć go konkretnego wypowiadania się na określony temat.

„Budowa i programowanie interaktywnych, zmotoryzowanych robotów – modele LEGO”.

Niniejsza innowacja ma na celu pobudzenie wyobraźni i kreatywności, a także ćwiczy logiczne myślenie, zachęca i motywuje ucznia do działania oraz wspiera ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej.

„Zielony zakątek”- szkolny ogród przyjazny środowisku.

Niniejsza innowacja ma na celu zaprezentowanie korzyści płynących
z utworzenia ogrodu szkolnego. Będzie on dla uczniów nieocenioną pomocą w zdobywaniu wiedzy i umiejętności w bezpośrednim kontakcie
z przyrodą.

Więcej informacji na temat innowacji "Zielony zakątek" tutaj.