lessphp fatal error: load error: failed to find /home3/krosnosp/public_html/wp-content/themes/theme49081/bootstrap/less/bootstrap.lesslessphp fatal error: load error: failed to find /home3/krosnosp/public_html/wp-content/themes/theme49081/style.less Uczniowie i rodzice | Szkoła Podstawowa nr 3

Uczniowie i rodzice

Drodzy Rodzice!
W związku z ustawą z dn. 12 kwietnia 2019r. o opiece zdrowotnej nad uczniami informuję, że rodzice mają prawo wyrażenia sprzeciwu do realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej sprawowanej przez pielęgniarkę/higienistkę szkolną.
Sprzeciw (a nie zgoda) musi być złożony pisemnie do świadczeniodawcy - czyli pielęgniarki/higienistki szkolnej.

Zakres profilaktyki obejmującej prawo do sprzeciwu, to:
1. Wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych odpowiednich do wieku.
Testy przesiewowe obejmują: testy do wykrywania zaburzeń rozwoju fizycznego (waga, wzrost), układu ruchu i statyki ciała (ocena postawy ciała), wzroku (ostrości oraz widzenia barw i zeza), zaburzeń słuchu i ciśnienia tętniczego krwi. Testy przesiewowe wykonywane są w wieku:
- 6 lat ( w przychodni POZ ) - jeśli nie zostały tam wykonane z jakiegoś powodu wykonujemy je w kl.I w szkole
- 8-9 lat (kl.III)
- 10-11 lat (kl.V - bez bilansu lekarskiego)
- 12-13 lat (kl.VII)
2. Kierowanie postępowaniem poprzesiewowym oraz sprawowanie opieki nad uczniami z dodatnimi wynikami testów przesiewowych.
3. Czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi.
4. Edukacja indywidualna w zakresie zdrowia jamy ustnej.
5. Prowadzenie profilaktyki fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi.
FLUORYZACJA JEST CZASOWO ZAWIESZONA
Zgoda/nie zgoda na fluoryzację jest co roku weryfikowana na początku danego roku szkolnego. W przypadku istniejących przeciwwskazań do fluoryzacji można z niej zrezygnować.

Proszę rodziców aby przemyśleli złożenie takiego sprzeciwu i rozważyli 'za' i 'przeciw'. Wykonywanie testów przesiewowych u dzieci oraz postępowanie poprzesiewowe pozwala na wczesne wychwycenie zaburzeń w rozwoju i wykrycie niektórych wad i nieprawidłowości, a czynne poradnictwo i obserwacja może czasem pomóc we wstępnym diagnozowaniu poważniejszych dolegliwości i chorób.
Wyrażenie sprzeciwu do realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej w szkole może być więc w skutku niekorzystne dla dziecka, gdyż dziecko będąc wyłączone z przeprowadzania testów przesiewowych i poradnictwa czynnego oraz edukacji indywidualnej jest wyłączone z obserwacji i opieki pielęgniarki/higienistki szkolnej. Również profilaktyka fluorkowa w postaci nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi jest elementem potrzebnym, wspomagającym i uzupełniającym domową higienę jamy ustnej jak i opiekę i leczenie stomatologiczne.

Sprzeciw do realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej sprawowanej przez pielęgniarkę/higienistkę szkolną nie dotyczy opieki lekarza stomatologa (zgoda na opiekę stomatologiczną składana jest przez rodziców dziecka u lekarza stomatologa opiekującego się dziećmi z danej szkoły) jak też nie dotyczy szczepień ochronnych (szczepienia ochronne przeprowadza właściwa dla danego dziecka przychodnia POZ).

Gabinet Profilatycznej Opieki i Pomocy Przedlekarskiej w szkole jest czynny:
poniedziałek 8:00 - 14:30
czwartek 8:00 - 14:30

https://www.gov.pl/web/edukacja/cyberprzemoc--poradnik-dla-rodzicow

https://www.gov.pl/web/edukacja/cyberprzemoc--poradnik-dla-rodzicow

KOMUNIKAT - Zawieszenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych w szkole

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Szkoła nie będzie prowadziła zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;

Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;

Rodzicom dzieci w wieku do 8 lat, przysługuje zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej ZUS;

Rygorystycznie należy przestrzegać w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywamy.

Na bieżąco należy śledzić  komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

UWAGA!

Po otrzymaniu rekomendacji MEN w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach europejskich przypadkami zachorowań na koronawirusa zwracam się
z prośbą  do rodziców, aby nie przyprowadzać przeziębionych i chorych dzieci do szkoły.

Rodziców, których dziecko bądź bliscy wrócili z terenów występowania koronawirusa i u których występują objawy grypopodobne, proszę o powiadomienie stacji sanitarno-epidemiologicznej, zgłoszenie się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego.

Jeśli dziecko nie miało kontaktu z osobą chorą, to nie ma powodu do obaw.

W szkole podjęte zostały działania polegające na przeprowadzeniu przez panią higienistkę w każdej klasie pogadanek dotyczących przestrzegania podstawowych zasad higieny. Na terenie szkoły w widocznych miejscach wywieszone są instrukcje prawidłowego mycia rąk i kontakt do Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Krośnie ( tel. 13 43 219 42 i po godz. 15.00 606 251 637).

Rodziców dzieci do lat 8 informuję, że w razie nieprzewidzianego zamknięcia szkoły, mogą się ubiegać o zasiłek opiekuńczy.

Dyrektor Szkoły
Dorota Patejko

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYZNAWANIA STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE LUB OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE