lessphp fatal error: load error: failed to find /home3/krosnosp/public_html/wp-content/themes/theme49081/bootstrap/less/bootstrap.lesslessphp fatal error: load error: failed to find /home3/krosnosp/public_html/wp-content/themes/theme49081/style.less Rada Pedagogiczna | Szkoła Podstawowa nr 3

Rada Pedagogiczna

Skład Rady Pedagogicznej w roku szkolnym 2020/2021

1.mgr Dorota Patejkodyrektor szkoły, nauczyciel języka polskiego
2. mgr Agnieszka Bienia nauczyciel historii
3. mgr Danuta Chochołek nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
4. mgr Lucyna Czernatowicz nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
5. mgr Wioleta Gomułka pedagog, nauczyciel doradztwa zawodowego
6.mgr Bernadetta Jaraczpedagog
7.mgr Agnieszka Kolankonauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne
8.mgr Anna Wiśniowska - Krzanowska nauczyciel języka niemieckiego
9.ks. mgr Marcin Lorenckatecheta
10. mgr Małgorzata Majka nauczyciel wychowania fizycznego
11. mgr Magdalena Misztal nauczyciel przyrody, biologii, techniki
12. mgr Monika Parylak nauczyciel fizyki, informatyki, matematyki
13. mgr Urszula Pelczarska bibliotekarz, wychowawca świetlicy
14. mgr Aleksandra Philipp nauczyciel języka polskiego, wychowawca świetlicy
15. mgr Tomasz Przybyła nauczyciel geografii, edukacji dla bezpieczeństwa
16. mgr inż. Agata Reiss  nauczyciel matematyki i chemii
17. mgr Anna Śnieżek nauczyciel wiedzy o społeczeństwie
18. mgr Elżbieta Tkaczyk nauczyciel języka angielskiego, logopeda
19.mgr Monika Wacławska - Krówka nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
20. mgr Agnieszka Wilusz - Such nauczyciel języka angielskiego
21. mgr Urszula Wysocka  nauczyciel muzyki, plastyki, wychowawca świetlicy
22.mgr Jolanta Zajdel  nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
23. mgr Mariusz Zajdel nauczyciel wychowania fizycznego
24. mgr Honorata Żychowska nauczyciel języka polskiego
25.mgr Ewa Żywiec nauczyciel matematyki, wychowawca świetlicy