lessphp fatal error: load error: failed to find /home3/krosnosp/public_html/wp-content/themes/theme49081/bootstrap/less/bootstrap.lesslessphp fatal error: load error: failed to find /home3/krosnosp/public_html/wp-content/themes/theme49081/style.less Ogłoszenia ogólne | Szkoła Podstawowa nr 3

Ogłoszenia ogólne

Uczniowie klas I – III wracają do szkoły

Od 18 stycznia 2021 r. uczniowie klas I – III będą się uczyć stacjonarnie według dotychczasowego planu lekcji i zgodnie z zapisami Regulaminu organizacji zajęć i funkcjonowania szkoły z dnia 1 września 2020 r. (dostępny na stronie szkoły, zakładka: Dokumenty/ Wzory dokumentów do pobrania/ REGULAMIN COVID). Proszę Rodziców o ponowne zapoznanie się z obowiązującym Regulaminem i procedurami oraz wytycznymi sanitarnymi MEN, MZ i GIS.

Uczniowie uczestniczący w zajęciach stacjonarnych powinni posiadać maseczki, półprzyłbice niezbędne do przebywania w przestrzeni wspólnej.

Uczniowie klas IV – VIII kontynuują naukę w trybie zdalnym według dotychczasowego planu lekcji (w niektórych klasach nastąpią niewielkie modyfikacje) z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams.

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji pracy szkoły zostaną przesłane przez dziennik Librus.

Z pozdrowieniami

Dyrektor Szkoły

Dorota Patejko

Dziękujemy za wsparcie!

Serdeczne dziękujemy Państwu za wsparcie naszej szkoły w ramach rozliczenia  1% podatku. Wspólnie od początku akcji zebraliśmy 12.771,81 zł . Wspomogło nas ponad 220 osób – rodziców, nauczycieli, przyjaciół szkoły.

Za rok 2019 otrzymaliśmy wsparcie w wysokości 3.441,51 zł.

Dzięki dotychczasowym funduszom:

- zakupiliśmy kosze regulowane  na salę gimnastyczną do gry w koszykówkę,

- współfinansowaliśmy powstanie radiowęzła.

Na dzień dzisiejszy dysponujemy środkami w wysokości 4.676,22 zł

Planujemy zakup stacji obsługi naprawy rowerów na nasze boisko, którego to pomysłu nie udało się zrealizować w ramach Budżetu obywatelskiego. Promocja aktywności fizycznej, w tym – jada na rowerze, jest dla nas ważnym celem. Wielu uczniów, rodziców i nauczycieli przyjeżdża do szkoły na rowerze. Stacja umożliwi bieżącą naprawę, a tym samym bezpieczną jazdę.

Bardzo dziękujemy wszystkim ofiarodawcom 1% .

Prosimy o wsparcie również w tym roku.

Wystarczy wpisać KRS: 0000270261

Cel szczegółowy: SP 3 w Krośnie 8161

Dziękujemy za każde wsparcie.

Przewodnicząca Rady Rodziców

Dorota Pietrukaniec

"Szczepimy się"

Państwowy Powiatowy  Inspektor Sanitarny w Krośnie przesyła materiały informacyjne dotyczące kampanii "Szczepimy się" z prośbą o rozpowszechnienie (np. na stronach internetowych) wśród Państwa pracowników, petentów, pacjentów oraz ogółu społeczeństwa.

Materiały na w/w temat znajdują się na stronie
https://www.gov.pl/web/szczepimysie/materialy-dla-mediow

Społeczność Zespołu Szkół  Elektrycznych i Ogólnokształcących w
Krośnie (Elektryk), wraz z Caritas Archidiecezji Przemyskiej,
organizuje wsparcie finansowe na leczenie ucznia klasy pierwszej,
Mikołaja. Chłopiec walczy z nowotworem a ta walka pochłania duże
środki finansowe.

Zapraszamy serdecznie Dyrekcję, nauczycieli i całą Społeczność
szkolną do udziału w kiermaszu świątecznym, przygotowanym przez
nauczycieli, rodziców i uczniów  Elektryka.

Czekamy na Państwa w dniach: 19 - 20 grudnia 2020r. w galerii VIVO w
Krośnie.

Do nabycia będą ozdoby świąteczne, stroiki i inne atrakcyjne
artykuły.
Wszystkie zebrane środki zostaną przekazane na leczenie Mikołaja.

Zachęcamy również do zapoznania się z linkami:
https://liblink.pl/qvSoOgUjB2 [1]
https://liblink.pl/t3riuvkJ3j [2]
https://liblink.pl/HKk73ptCcq [3]

Każda Wasza pomoc będzie cenna.
Prosimy o wsparcie Mikołaja.
Marek Kubit
dyrektor ZSEiO w Krośnie

Szanowni Rodzice!
Informuję, że w dniach 26 października – 8 listopada 2020 r. ograniczone będzie funkcjonowanie szkoły.
Klasy I – III uczą się stacjonarnie – w szkole - z zachowaniem procedur bezpieczeństwa.
Klasy IV – VIII uczą się zdalnie – według dotychczasowego planu lekcji.
W nauczaniu zdalnym wykorzystana będzie platforma Microsoft Teams, wszystkie bieżące informacje będą przekazywane przez komunikator dziennika Librus oraz stronę internetową i FB szkoły.
Świetlica dla uczniów kl. I – III będzie funkcjonować w dotychczasowych godzinach (6.45 – 16.30), proszę wszystkich rodziców, którzy mogą zapewnić opiekę dzieciom w domu, o odbieranie uczniów po lekcjach.
Informacje dotyczące funkcjonowania Szkoły można uzyskać dzwoniąc pod numer 13 43 210 09.
Dyrektor Szkoły
Dorota Patejko

Szanowni Państwo!
Chciałabym przekazać informację dotyczącą organizacji pracy szkoły w dniach 12 – 16 X 2020 r.
Z uwagi na potrzebę organizacji nauki zdalnej w klasie VII b oraz nieobecność przebywających na kwarantannie pięciu nauczycieli modyfikuję plany lekcji w pozostałych klasach. Zmiany te są spowodowane pozytywnym wynikiem testu (COVID) u jednego z uczniów, który od 7 X był nieobecny w szkole. W nocy z 6 na 7 X sytuacja została zgłoszona do SANEPIDU. Prowadzona przez inspektora sanitarnego analiza zakończyła się w piątek po południu. Tego dnia (9 X) profilaktycznie zostały zawieszone zajęcia w VII a i VII b oraz nieobecni byli nauczyciele uczący w tych klasach.
Od 12 X nauka stacjonarna w szkole będzie się odbywała wg zmodyfikowanego planu lekcji. Proszę o śledzenie komunikatów na stronie szkoły i w i-dzienniku LIBRUS. Wszelkie pytania proszę kierować mailowo do szkoły (sp3krosno@krosnosp3.pl) lub przez formularz kontaktowy na stronie szkoły (zakładka: Kontakt) oraz bezpośrednio do dyrektora przez komunikator i-dziennika.
Pobyt dzieci w szkole będzie się odbywał według dotychczasowych obostrzeń: dezynfekcja, maseczki, dystans, oddzielne wejścia tylko dla uczniów.
Proszę o wyrozumiałość i mądrą współpracę.
Z poważaniem
Dyrektor Szkoły
Dorota Patejko

Oferta sesji zdjęciowej 

http://www.mawi.pl/fotografia/informacja/id/5#prettyPhoto

INFORMACJA O STYPENDIUM SZKOLNYM

Rodzice uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Krosno, którzy spełniają kryterium socjalne , tj. średnia na członka rodziny nie przekracza kwoty 524 zł mają możliwość ubiegania się o stypendium szkolne.

Wnioski o stypendium będą przyjmowane na Kancelarii Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28a, a nie jak dotychczas w Wydziale Edukacji.

Wnioski powinny być złożone w nieprzekraczalnym terminie od 1 do 15 września br.

UWAGA!

Wniosek powinien być podpisany przez obydwoje rodziców, ponieważ podczas składania dokumentów w Urzędzie przestrzegana będzie zasada ograniczenia liczby osób towarzyszących wnioskodawcy.

Wniosek można pobrać:

https://www.krosno.pl/pl/dla-mieszkancow/poradnik-interesanta/edukcja/sprawa1/

ze strony internetowej szkoły (w zakładce: Dokumenty – Wzory dokumentów do pobrania) lub w formie wydrukowanego dokumentu: na stoliku przed wejściem głównym.

Pytania i odpowiedzi związane z powrotem dzieci do szkoły

Praktyczne rozwiązania

Program „Dobry start"

Wyniki egzaminu ósmoklasisty

W piątek 31 lipca br. zostaną ogłoszone wyniki egzaminu ósmoklasisty i tego dnia każdy absolwent naszej szkoły otrzyma zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu.

Zaświadczenie może odebrać uczeń lub rodzic 31 lipca w godz. 9.00 – 11.00 w szkole (wejście główne). Ze względu na przepisy sanitarne odbiór będzie się odbywał w maseczkach, należy przynieść swój długopis i pamiętać o zachowaniu dystansu 1,5 m między oczekującymi.

Drodzy Ósmoklasiści będziecie mogli sprawdzić wyniki, jakie uzyskaliście z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych w ogólnopolskim systemie informatycznym ZIU (https://wyniki.edu.pl). Logowanie do systemu odbywa się za pomocą loginu i hasła, które otrzymaliście w szkole.

Na wniosek rodzica skan zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty może być przesłany przez dyrektora szkoły podstawowej za pomocą poczty elektronicznej.

Od godz. 10.00. 31 lipca (piątek)  wyniki będą dostępne w systemie informatycznym. Ze względu na duże zainteresowanie wynikami wśród uczniów strona może działać z opóźnieniem, dlatego trzeba być cierpliwym.  

Dla chętnych:

Prezentacja wyników odbędzie się 31 lipca br. (piątek) o godz. 11:30 podczas briefingu z udziałem członków kierownictwa MEN i dyrektora CKE. Briefing będzie transmitowany za pośrednictwem profilu MEN na Facebooku: https://www.facebook.com/ministerstwo.edukacji/

Terminy związane z rekrutacją znajdziecie na stronie MEN.

https://www.gov.pl/web/edukacja/ogloszenie-wynikow-egzaminu-osmoklasisty

Szanowni Rodzice Pierwszoklasistów!

Co roku o tej porze byliśmy już po pierwszym wspólnym spotkaniu w szkole. Ten rok jest inny, dlatego i nasze spotkanie odbędzie się w późniejszym terminie. W naszej szkole pamiętamy o Państwu i o Państwa dzieciach. Mam nadzieję, że wspólnie z Panią Dyrektor spotkamy się z Państwem jeszcze przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego pod koniec wakacji (po 20 sierpnia 2020 r.). Informacja o terminie i miejscu spotkania będzie podana na stronie internetowej szkoły w zakładce „Ogłoszenia” oraz na szkolnym Facebooku. Podczas tego spotkania dowiedzą się Państwo jak będzie zorganizowana praca w klasie pierwszej.

Podręczniki i zestaw ćwiczeń do klasy pierwszej dzieci otrzymają na początku roku szkolnego. Poniżej wyprawka, w którą proszę zaopatrzyć swoje pociechy.

Życzę Państwu i dzieciom udanego wakacyjnego odpoczynku i nabrania sił do pracy w nowym roku szkolnym. 🙂 Do zobaczenia w pierwszej klasie!

Wychowawca klasy pierwszej

Wyprawka do klasy I

 • blok rysunkowy, format A 4 (białe kartki)
 • blok rysunkowy, format A 4 (kolorowe kartki)
 • blok techniczny, format A 4 (kolorowe kartki)
 • blok rysunkowy, format A 3 (białe kartki)
 • farby plakatowe + pędzle różnej grubości (w tym szeroki do malowania tła) + kubek
 • papier kolorowy (wycinankowy)
 • kredki (ołówkowe, świecowe, pastele suche i olejowe)
 • plastelina
 • teczka papierowa
 • ręcznik papierowy

_____________________________________________________________________

 • piórnik z pełnym wyposażeniem (2 ołówki HB, temperówka, gumka do mazania, nożyczki, linijka, zielony długopis, klej w sztyfcie)
 • zeszyt w linię – 16 - kartkowy
 • zeszyt w kratkę – 16 - kartkowy
 • notes (brudnopis) do wpisywania różnych informacji
 • strój gimnastyczny
 • obuwie zmienne (z białą podeszwą) + worek na obuwie

Bardzo proszę o podpisanie wszystkich przyborów.

Materiały do pracy dla uczniów

Poniżej znajduje się link do materiałów dla uczniów każdej klasy do wykorzystania w pracy w domu podczas zawieszenia zajęć w szkole.

Link :

https://1drv.ms/f/s!Avr1PgceVQhcaS4OdTESYgUASjw

Każda klasa ma swój folder, w którym nauczyciele będą umieszczać materiały do opracowania przez uczniów.

Szanowni Rodzice!

W dniach od 16 do 25 marca proszę o kontaktowanie się w sprawach dotyczących Szkoły wyłącznie poprzez pocztę mailową lub telefonicznie. O dyżurach w szkole będę Państwa informowała na bieżąco przez stronę internetową (zakładka: Ogłoszenia / Blog z życia szkoły), FB oraz i-dziennik.

Z wychowawcami i nauczycielami proszę się kontaktować przez i- dziennik.

Obecny czas jest nowym doświadczeniem dla nas wszystkich. Chcę poinformować, że nauczyciele przygotowali materiały i zadania dla uczniów do nauki i ćwiczeń na najbliższe dwa tygodnie. Prace wykonywane przez dzieci będą sprawdzane na bieżąco – drogą mailową (dotyczy klas starszych) lub po powrocie do szkoły. Ważne jest, aby proponowane zadania były wykonywane na bieżąco. Są one przesyłane przez i-dziennik do rodziców lub bezpośrednio na adresy mailowe uczniów.

Wykorzystajmy ten czas na naukę samodyscypliny i samodzielności. Uczniowie powinni pracować wg wskazówek otrzymanych od nauczycieli. Bardzo proszę o dopilnowanie i motywowanie dzieci – to konieczne wsparcie, aby w nowy sposób mógł być zrealizowany pewien zakres materiału. To nie jest łatwe, bo wymaga od dzieci odpowiedzialności, ale może to dobry czas, by się jej uczyć.

Proszę również o pomoc dzieciom w rozumieniu zaistniałej sytuacji, spokojne, rzetelne informowanie o zagrożeniu bez budzenia paniki, nadmiaru informacji. Teraz potrzeba jasnych zasad i konsekwencji w ich przestrzeganiu. Liczę na Państwa wyrozumiałość i chęć współpracy z nauczycielami.

Pomocne może być przygotowanie z dziećmi planu dnia, to znaczy: rodzice i dzieci wspólnie ustalają, co i o której godzinie będą robić, a następnie przestrzegają ustalonych zasad. Warto również zaplanować, jakie programy są warte obejrzenia, propozycje:
https://vod.tvp.pl/kolekcja/to-sie-nie-nudzi,47078659 – wartościowe programy telewizyjne dla dzieci i młodzieży,

https://vod.tvp.pl/kolekcja/kulturalny-rock-szkolny,47077594 – programy dla starszych uczniów,

https://www.polskieradio.pl/18,Dzieci – ciekawe audycje i programy radiowe.

Wszyscy uczymy się żyć w nowej i trudnej sytuacji, wymaga to cierpliwości i rozwagi. Życzę Państwu zdrowia i liczę na współpracę obiecując zaangażowanie ze strony nauczycieli. Dbajmy
o siebie i swoich najbliższych. 

Dyrektor Szkoły
Dorota Patejko

KOMUNIKAT
Zawieszenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych w szkole

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Szkoła nie będzie prowadziła zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;

Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;

Rodzicom dzieci w wieku do 8 lat, przysługuje zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej ZUS;

Rygorystycznie należy przestrzegać w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywamy.

Na bieżąco należy śledzić  komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

UWAGA!

Po otrzymaniu rekomendacji MEN w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach europejskich przypadkami zachorowań na koronawirusa zwracam się
z prośbą  do rodziców, aby nie przyprowadzać przeziębionych i chorych dzieci do szkoły.

Rodziców, których dziecko bądź bliscy wrócili z terenów występowania koronawirusa i u których występują objawy grypopodobne, proszę o powiadomienie stacji sanitarno-epidemiologicznej, zgłoszenie się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego.

Jeśli dziecko nie miało kontaktu z osobą chorą, to nie ma powodu do obaw.

W szkole podjęte zostały działania polegające na przeprowadzeniu przez panią higienistkę w każdej klasie pogadanek dotyczących przestrzegania podstawowych zasad higieny. Na terenie szkoły w widocznych miejscach wywieszone są instrukcje prawidłowego mycia rąk i kontakt do Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Krośnie ( tel. 13 43 219 42 i po godz. 15.00 606 251 637).

Rodziców dzieci do lat 8 informuję, że w razie nieprzewidzianego zamknięcia szkoły, mogą się ubiegać o zasiłek opiekuńczy.

Dyrektor Szkoły
Dorota Patejko

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna
w Krośnie

Adres:
ul. Kisielewskiego 12
38-400 Krosno

Godziny urzędowania stacji :
poniedziałek – piątek w godz. 7:30 – 15:05

Telefon:
13 43 219 42

Telefon dyżurny:
606 251 637
(po godzinie 15:05 i w dni wolne od pracy)

Ubieranie choinek w CDS

Półkolonia zimowa

Zbiórka makulatury

Informujemy, że w dniu 13 listopada (w dniu zebrań z Rodzicami) odbędzie się zbiórka makulatury. Prosimy, aby makulatura była dobrze związana lub znajdowała się w mocnych pudełkach. Tak przygotowane paczki można będzie przynosić od rana i składać na dolnym korytarzu obok schodów. Zebrana makulatura zostanie przekazana siostrom Klaweriankom na cele związane z misjami.

Nabór do Maltańskiej Służby Medycznej

Profilaktyka higieniczna

P R Z Y P O M I N A M Y

 RODZICOM O KONIECZNOŚCI SYSTEMATYCZNEGO

SPRAWDZANIA CZYSTOŚCI SKÓRY GŁOWY I WŁOSÓW U DZIECI !!!

WSKAZANIA PROFILAKTYCZNE DLA RODZICÓW I DZIECI:

 • związywanie długich włosów lub krótkie fryzury ułatwiające pielęgnację skóry głowy i włosów,
 • używanie wyłącznie osobistych przyborów higienicznych do pielęgnacji włosów,
 • codzienne czesanie i szczotkowanie włosów,
 • mycie włosów w miarę potrzeb (nie rzadziej niż raz w tygodniu),
 • wyposażenie dzieci w środki higieniczne, takie jak szampony z odżywką ułatwiające rozczesywanie i wyczesywanie włosów,
 • systematyczne sprawdzanie czystości głowy i włosów oraz systematyczne kontrole w okresie uczęszczania dziecka do szkoły.

Dnia 3 X 2019 r. planowana jest profilaktyczna kontrola czystości higienicznej, która będzie przeprowadzona przez higienistkę szkolną.

Zapraszamy na obiad

Od 1 października można korzystać z posiłków w szkolnej stołówce.

- 7 zł – obiad dwudaniowy dla dzieci;

- 10 zł – obiad dwudaniowy dla dorosłych.

Można wykupić tylko zupę (1,50 – dzieci, 2 zł – dorośli) lub tylko II danie (6 zł – dzieci, 9 zł – dorośli).

Abonament za miesiąc październik:

- 161 zł – dla dzieci;

- 230 zł – dla dorosłych.

Wpłaty można dokonać:

-  na konto bankowe : PKO 06 1020 2964 0000 6702 0149 9714 Agnieszka Tylka ( w tytule należy podać imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc) ;

- osobiście u pań w kuchni  do 5 dnia każdego miesiąca.

Obiady będą wydawane na bloczki, które można pobrać w kuchni po okazaniu potwierdzenia przelewu.

Na pytania dotyczące odpisów można uzyskać odpowiedź u pań w kuchni.

Zapraszamy i życzymy smacznego!

Jadłospis jest umieszczony w zakładce Oferta/Stołówka